Montážny návod

Montážny návod aplikácie plastových korpusov KRASAPLAST určených na renováciu  dverí.

 

I. Príprava dverí pred montážou.

POZOR: vždy skontrolujte pevnosť pántov na dverách a zárubni.

1.Pred vybraním dverí z pántov skontrolujeme, či dvere v zárubni nešúchajú. Ak áno nastavíme ich na pántoch zárubní a to tak, že po zhodení dverí pánty na zárubni mierne prihneme od miesta kde dvere trú o zárubňu. (pokiaľ majú dvere nastavovacie pánty, tieto podľa potreby pritiahneme , alebo povolíme). Ak sa dvere aj tak do zárubne nezmestia, zbrúsime ich. Dvere si označte , aby ste ich po renovácii osadili do správnej zárubne.

2.Dvere položte na stôl tak , aby ste okolo stola mohli prechádzať. Vymontujte kovanie a zámok z dverí. Prekontrolujte povrch plôch dverí, prípadné hrčky od farby a p. odstráňte brusným papierom, zároveň skontrolujte či farba na dverách  ľahko neodpadáva. (Drobné jamky a pukliny vo farbe neovplyvnia výsledok renovácie).Prebrúste brusným papierom hrany dverí tak, aby boli hladké (POZOR: Každá nerovnosť na hrane bude vidieť po nalepení fólie na hrany, preto musia byť vybrúsené do hladka). Nakoniec dvere očistite od prachu a poumývajte technickým benzínom.

II. Montáž plastového korpusu KRASAPLAST na dvere.

 

POZOR!!! Montáž plastového korpusu realizujte pri izbovej teplote t. j. od 16 do 25 stupňov C.

1. Na širšiu stranu dverí nalepte obojstranne lepiacu pásku podľa priloženého náčrtu (obr.1). Medzi ukončeniami pások nechajte 3-5 mm medzeru pre vytlačenie vzduchu medzi plast.. korpusom a dverami. Pásku lepte tak , aby neprečnievala cez okraj hrán cca 1 mm od okraja  hrany. Z pásky zatiaľ nestrhujte  voskovaný ochranný pás.

Obr.1


2. Označte si na hrane stred dverí.

Položte plast. korpus na dvere dreveným dekórom nadol.

POZOR! Nepriložte plastový korpus naopak na dvere , aby ste potom nenalepili korpus na dvere naopak . Spodok dverí- spodok korpusu, vrch dverí-  vrch korpusu.

Označte stred podľa obrázka 2 na plast. korpuse.

Obr.2


Plast .korpus obráťte dekorovanou  stranou nahor a priložte stredy plastu a dverí  na seba, hore aj dole. POZOR : prekontrolujte si , či sú stredy naozaj na sebe, inak by bol plast posunutý nakrivo. Potom v rohoch zakreslite na plast zospodu hrany dverí  hore aj dole, tak, aby  bol horný tvar od vrchu vzdialený  14 cm. viď.obr 3

Obr.3

Opäť obráťte plast a podľa lišty zľahka narežte plastový korpus  orezávacím nožom po celej dĺžke s tým, že lištu posuniete oproti označeniu 1 – 2 mm smerom dovnútra. Hornú a dolnú hranu narežete po nalepení plastového korpusu. Narezané hrany nalomte tak, že nalomený plast bude držať len na dekorovanej fólii.

Plastový korpus opäť obráťte dekórom nahor, presne vystreďte hore aj dole aj vo výške 14 cm. Hrany plastového korpusu sú po dĺžke  mierne užšie, ako šírka dverí (1-2 mm na každej strane ). Mierne pridvihnite pravý horný roh plastu a pomocou orez. noža  odstráňte na cca 10 cm voskový ochranný pás z obojstrannej pásky tak aby ste je ho  mohli ďalej ťahať. Pritlačte zvrchu korpus na dvere. Tým  zafixujete korpus proti pohybu. Stiahnite voskový ochranný pás po celej dĺžke . Jemnou suchou handrou dotlačte plastový korpus po celej dĺžke k dverám. Prejdite na opačnú stranu stola  a nadvihnite plastový korpus tak, aby ste mali prístup k ostatným páskam. Pri nadvihnutom korpuse odstráňte voskový ochranný pás zo všetkých pások. Korpus voľne položte na dvere. Pomocou handry pritlačte plastový korpus na dvere. Ťahom oddeľte zlomený plast od dekorovanej fólie. Fóliu postupne pritláčajte na pozdĺžnu  hranu, tak, aby sa nepokrčila . Tak prekryjete vonkajšiu a vnútornú pozdĺžnu hranu . To isté urobíte aj na opačnej strane. Pod dvere podložte mäkkú podložku (najlepšie deku ) a obráťte dvere plastom  nadol. Orezávacím nožom narežte plast podľa spodku a vrchu dverí a po nalomení opäť stiahnite plast z fólie. A pritlačte na hornú hranu a spodok dverí. Aby fólia čo najlepšie prilepila k dverám na hranách, použite teplovzdušnú pištoľ , alebo fén na prehriatie a dotlačenie hrán.

3.Obdobným postupom nalepte na dvere plastový korpus i z opačnej strany.

POZOR: keď budete zakresľovať na plastový korpus hrany dverí, musí byť horný tvar plastového korpusu  od dlhšej hornej hrany dverí vzdialený  14 cm viď obr.4

Obr.4

POZOR: Pri narezaní plastového korpusu z druhej strany  okrem pozdĺžnych hrán narežte aj hornú hranu , ktorú treba takisto nalomiť. Potom už pokračujete tak, ako pri lepení  prvého plastového korpusu.

4.Nakoniec navŕtate plast na pôvodných dierkach pre osadenie zámku. Cez medzeru na zámok fóliu narežete, nahrejete teplovzdušnou pištoľou a odtlačíte na hrany a do otvoru. Fóliu chvíľu pridržte kým nevychladne aby ostala zdeformovaná v požadovanom tvare. Osadíte zámok a kovanie . Tým je renovácia dverí ukončená a môžete ich zavesiť na pánty.

Pokiaľ pri pántovej strane kladú dvere odpor pri zatváraní, treba pánty pomocou sekáča mierne odtiahnúť.

 

Presklenné dvere.

Postup lepenia je ten istý ako pri plných dverách, ale treba dodržať nasledovné:

1.sklo musí byť osadené  v  strede dverí.  Sklo je  hrubé cca 3 – 4 mm. Treba ho dobre upevniť do líšt a posadiť na silikónové lepidlo.

2. Pred nalepením plastového korpusu  treba nalepiť na sklo na šírku cca 5 cm polystyrén hrúbky 2 cm a zbrúsiť ho do roviny s dverami. Tým zabránime presvitaniu plastu a a zároveň spevníme sklo. Pre nalepenie krížov na sklo treba naniesť slabú vrstvu chemoprénového lepidla na kríže plastu  a na sklo , aby sa kríže prilepili na sklo

3. Plast z opačnej  strany dverí nalepíte podľa krížov.


Aplikácia bieleho tvarovaného plastového korpusu (bez povrchovej úpravy- dekóru).

 

Postupujete ako u plastového korpusu s dekórom s tým rozdielom, že plastový korpus režete presne podľa dverí. Na hrany môžete nalepiť hranovaciu pásku, alebo pretmeliť a natrieť bielou farbou.

 

V prípade nejasností volajte na 0907877749, 041/7630089 Krása domova Žilina

Stiahnúť Montážny návod tu: