Typy plastových korpusov

Plastové korpusy na dvere

 

RI-11 plné RI-11 sklené RI-12 plné RI-12 sklené RI-13 plné RI-13 sklené

Korpus RI-11P

Korpus RI-11S

Korpus RI-12P

Korpus RI-12S

Korpus RI-13P

Korpus RI-13S

RI-14 plné RI-14 sklené RI-15 plné RI-16 hladké RI-17 plné RI-18 plné

Korpus RI-14P

Korpus RI-14S

Korpus RI-15P

Korpus RI-16H

Korpus RI-17P

Korpus RI-18P

RI-19 plné RI-19 sklené RI-20 plné RI-20 sklené RI-21 plné RI-22/A sklené

Korpus RI-19P

Korpus RI-19S

Korpus RI-20P

Korpus RI-20S

Korpus RI-21P

Korpus RI-22/A S

RI-22 sklenené          

Korpus RI-22S